Green Mortgages & Green Renovation Loans: A Toolkit for Financial Institutions (TR)

Yeşil Konutların yapılmasını desteklemek için güvenilir, uygun maliyetli bir sertifika programı, konut sahipleri, yatırımcılar ve geliştiriciler için kaliteyi ayırt etmelerini sağlayan ve konutların çevresel performanslarını ölçmeye olanak veren bir fırsattır. Aynı zamanda inşaat projeleri üzerinden konut alıcılarını finansal ve diğer faydalar hakkında eğitmeleri için bir fırsat yaratır. Finansal kurumlar – aracılığıyla sertifikalı yeşil evlere Yeşil Mortgage verilmesi önemli ölçüde ipotek temerrüt riskini azaltmak ve finanse ettikleri evlerin varlık değerlemesini yükseldiği için daha düşük bir maliyetli finansman sunmayı sağlar.

“Yeşil mortgage” enerji ve sağlık maliyetlerinin düşeceğinin çok net olarak hesaplandığı konutlara verilmesinin yanısıra düşük finansman maliyetleri konut alıcısına daha kaliteli konut almak için daha fazla satın alma gücü verir.

Ayrıca konut alıcısının işin başından yeşil tasarlanan ve yapılan doğru bir projeye yatırım yapması Türkiye’de konut pazarında duyarlı inşaat yatırımlarının olumlu değerlerini takdi,r edecek ve önünü açacaktır.

Bu girişim bir banka, yatırımcı / geliştirici, konut alıcısı ve Yeşil Bina Konseyleri arasında bankanın yeşil mortgage vereceği çevresel, ekonomik ve sosyal faydaları olan “yeşil konut”’u onaylamak için kurgulanmıştır.

Yeşil konutlarda artan enerji tasarrufu ve diğer finansal yararlar (örneğin, insan sağlığı için daha iyi ortamve daha az sıklıkta / daha düşük ev onarımı maliyetleri) önemli ölçüde borç veren kurumun riskini azaltmakta ve bu nedenle banka aylık faiz oranlarını düşürmektedir. Standart konutlara göre aylık ev sahibi olma maliyetinin düşmesi konut alıcısını kara geçirmektedir.

Finansal Kurumlar, daha küçük ölçekli konut projelerini desteklemek için yenileme kredileri gibi diğer Yeşil Finans ürünleri de sunabilir. Bu tarz projeler sınırlı kapsama sahip oldukları için çevrimiçi bir araçla ve onaylanmış çözümler kullanılarak verimli, doğru ve uygun maliyetli bir şekilde yönetilebilir. “Yeşil Konut Onaylı Çözüm Sağlayıcısı” programı aracılığıyla bankanın yeşil finansman alacağı projeler için özel çözümlerin uygunluğunun belirlenmesinde uzmanlık sağlayabilir.

Bu program tarafından sertifikalandırılan Yeşil Konutlar, inşaatçıları ve sektörü, 2020 Aralık’ta yürürlüğe girecek önemli AB yönetmeliklerine hazırlar. Bunlar; Net Sıfır Enerji Binalar, İnşaat Atıklarının azaltılması, toksik olmayan malzemelerin kullanımı ve bu malzemelerin üretimi esnasında çevresel etkilerinin azaltılmasıdır.

Yeşil Konut sertifikaları inşaatçıları ve endüstriyi net sıfır enerji binalar, inşaat atıklarının azaltılması, toksik olmayan malzeme kullanılması ve malzemelerin çevresel etkisinin azaltılması gibi önemli global yeniliklere hazırlar.

Bu tür finansal araçların çıkması bugünlerde yaklaşık sıfır enerjili binalar kavramına doğru yol alınmasını isteyen Avrupa Birliğinin yol haritası ile de uyumludur. Bu tür konutlar iç hava kalitesi malzemeleri toksik içeriklerden arındırılmış olduğu için yüksek, inşaat atığını en aza indiren konutlar olup yeni ve eski konutlar için yaklaşık sıfır enerjili konutlar zorunlu hale getirilmektedir.

Download source

Share this

Green Mortgages & Green Renovation Loans: A Toolkit for Financial Institutions (TR)

Sectors: Buildings, Finance

Country / Region: Turkey

Tags: ,

In 1 user collection: Green Mortgages & Green Renovation Loans: A Toolkit for Financial Institutions

Knowledge Object: Publication / Report

Published by: TURKECO

Publishing year: 2020