Green Homes & Mortgages: A toolkit for residential investors and developers (TR)

Güvenilir ve düşük maliyetli bir sertifikasyon programı kullanarak yeşil konutlar inşa etmek, yatırımcı ve geliştiricilere binaların inşaat kalitesini ve çevresel performansını arttırmak için bir fırsat sunmaktadır. Aynı zamanda sertifikasyon programları konut alıcılarını finansal ve çevresel faydalar hakkında eğitmek için bir fırsattır. Finansal kurumlar ise – sertifikalı Yeşil Konutlara Yeşil Mortgage vererek- mortgage temerrüt risklerini önemli ölçüde azaltmakta, finanse ettikleri konutların değerini yükseltmekte ve bu sayede daha düşük bir finansman maliyeti sunmaktadır. Yeşil Konutların kullanımı esnasında enerji ve tadilat masraflarında ve bireylerin sağlık harcamalarında düşüş beklenmektedir ve Yeşil Mortgage bunlar dikkate alınarak verilir. Düşük finansman maliyeti, ev sahibinin daha yüksek inşaat kalit elik yatırım yapmasına olanak tanır.

Yeşil Mortgage, Türkiye pazarında inşaat sürecinin en başından doğru bir şekilde yatırım yapılmasına ve makul borçlanmanın pozitif değerinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bu girişim içerisinde banka, yatırımcı, geliştirici, konut alanlar bulunmaktadır. Bu kurumların birliği, standart konutlara göre daha çok finansal, sosyal ve çevresel fayda üreten, çevresel olarak sorumlu ve enerji açısından verimli yeşil konut projelerinin finansmanını sağlamaktadır. Enerji tasarrufu ve diğer finansal faydalar (hane halkı sağlığı ve daha seyrek / az ev onarım maliyetleri gibi), borç verenin kar paylarını koruyarak aylık faiz oranını düşürmesini sağlamakta ve mortgage temerrüt riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu sayede Yeşil Mortgage, ev alıcısına standart bir eve göre daha karlı bir ödeme sistemi sumakta ve daha verimli ve yeşil tırım yapılmasını sağlamaktadır.

2020 Avrupa Direktiflerinin içerdiği net sıfır enerjili binaların yapımı, inşaat atıklarının azaltılması, toksik olmayan inşaat malzemelerinin kullanılması ve malzeme üretimi esnasında çevresel etkilerin azaltılması gibi konular ile bu tür bir finansal ürünün piyasaya sürülmesi aynı bağlamda bulunmaktadır. Ulusal enerji güvenliği endişesi ve artan enerji maliyetleri, inşası ve işletilmesi sırasında daha az maliyet ve doğal kaynak gerektiren konut projelerine ilginin artmasına sebep olmaktadır. Konut yatırımcıları ve geliştiricilerinin sertifikalı yeşil konutların yapımına katkıda bulunması, inşaat ve emlak sektörünün düşük karbonlu yeşil ekonomiye doğru hızlı ve kârlı bir şekilde dönüşümünü kolaylaştıracaktır. Dünyada yaygın kullanılan bir çok yeşil konut sertifikası vardır. Bunlar içinde en çok kullanılan ABD menşeyli LEED, İngiltere menşeyli BREEAM’dir. Türkiye 2018’de LEED konut sertifikası başvurularında dünyada 5. Sıraya yerleşmiştir. Türkiye’de kuruluş amacı ülkenin yerel sertifika sistemini oluşturmak olan sivil toplum örgütü ÇEDBİK tarafından oluşturulmuş B.E.S.T. Yeşil Konut sertifikası 2009’da başlayan bir çalışma ile 2012’de tamamnlanmış ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bir iyi niyet anlaşmasıyla kamu tarafından da kabul görmüştür. Yeşil konut sertifikaları 2020 AB Direktiflerinin içerdiği net sıfır enerjili binalar, inşaat atıklarının azaltılması, toksik olmayan malzeme kullanımı ve malzemelerin üretimi esnasında çevresel etkilerinin azaltılması gibi k şaat sektörünü hazırlamaktadır.

Download source

Share this

Green Homes & Mortgages: A toolkit for residential investors and developers (TR)

Sectors: Buildings, Finance

Country / Region: Turkey

Tags: , , , ,

In 1 user collection: Green Homes & Green Mortgages: A Toolkit for Residential Investors & Developers

Knowledge Object: Publication / Report

Published by: TURKECO

Publishing year: 2020