Green Homes & Mortgages: A toolkit for residential investors and developers (BA)

Podrška izgradnji zelenog stanovanja kredibilan i troškovno isplativ program certificiranja, predstavlja priliku za investitore i građevinske kompanije u stambenoj izgradnji da se razlikuju od drugih u kvaliteti i ekološkoj izvedbi svojih građevinskih projekata, istovremeno educirajući potrošače o finansijskim i drugim koristima ovakve gradnje. Finansijske institucije mogu značajno smanjiti kreditni rizik i povećati vrijednost imovine koju finansiraju  davanjem zelenih hipotekarnih stambenih  kredita za certificirane zelene stambene objekte, te mogu, stoga, ponuditi i niže troškove finansiranja. Niži troškovi finansiranja omogućuju kupcu veću kupovnu moć za investiranje u veći kvalitet gradnje jer zeleni hipotekarni stambeni krediti precizno vrednuju značajno smanjenje troškova energije, održavanja i zdravlja onih koji kupuju zelene domove. Zeleni stambeni krediti će također pomoći tržištu da bolje prihvati pozitivne vrijednost odgovornog zaduživanja kako bi pravilno investirali na početku procesa građenja.

Ovim programom stvara se partnerstvo između banke, investitora/građevinske kompanije u stambenoj izgradnji, kupca doma i certifikacijske kuće kako bi se verificirala realizacija zelenih stambenih projekata koji su ekološki odgovorni i energetski efikasni u odnosu na standardnu ponudu, te se na taj način ostvaruju finansijske, socijalne i ekološke

koristi. Povećana ušteda energije i druge finansijske koristi (poput poboljšanog zdravlja onih koji borave u tom prostoru i rjeđih/nižih troškova popravka kuće) značajno smanjuju uobičajeni rizik otplate kredita omogućujući zajmodavcu da snizi mjesečnu kamatnu stopu uz zadržavanje profitne marže. To kupcu kuće omogućuje da uloži u energetski efikasniji i zeleniji dom uz smanjenje ukupnih mjesečnih troškova vlasništva u odnosu na standardni dom.

Uvođenje takvog finansijskog proizvoda je vrlo aktuelno u kontekstu trenutnih i predstojećih europskih direktiva koje zahtijevaju napredak prema nultoj neto energetskoj potrošnji, značajno smanjenom građevinskom otpadu i smanjenoj toksičnosti građevinskih materijala obaveznih za sve nove i postojeće stambene objekte. Porast zabrinutosti za energetsku sigurnost i sve veći troškovi energije s jedne strane, omogućavaju prednost onim stambenim projektima koji se oslanjaju na jeftinije i prirodne resurse u toku izgradnje i upotrebe. Doprinoseći stvaranju certificiranih zelenih domova, rezidencijalni investitori i građevinske kompanije u stambenoj izgradnji mogu uveliko olakšati brzu i profitabilnu transformaciju građevinskog sektora i sektora nekretnina prema ekonomiji s niskim udjelom CO2/zelenoj ekonomiji.

Download source

Share this

Green Homes & Mortgages: A toolkit for residential investors and developers (BA)

Sectors: Buildings, Finance

Country / Region: Bosnia and Herzegovina

Tags: , , , ,

In 1 user collection: Green Homes & Green Mortgages: A Toolkit for Residential Investors & Developers

Knowledge Object: Publication / Report

Published by: Green Council BiH

Publishing year: 2020